แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์
แบบฝึก รู้สึกอย่างไร : สถานการณ์

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : พัฒนาทักษะทางอารมณ์

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจและสังคม เพื่อการแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB