แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 4 : การจำภาพเต็ม
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เล่ม 4 : การจำภาพเต็ม

ชื่อชุด : หนังสือฝึกทักษะเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

ชื่อผู้แต่ง : ดร.สมพร หวานเสร็จ และคณะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดกิจกรรมที่เด็กระดับปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน ฝึกการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานทักษะของการเป็นนักประดิษฐ์เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปในอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง