ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 (3 เล่ม)

ชื่อชุด : แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2

ชื่อผู้แต่ง : ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกอ่านที่พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับสอนเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยใช้เทคนิคสีนำสายตา และสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อให้เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) สามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ ชุด แบบฝึกฐานกรณ์สอนอ่าน 2 เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องสั้นมาตรา ก กา
มาตราตัวสะกด คำควบกล้ำและอักษรนำ สำหรับฝึกอ่านเป็นเรื่องราว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง