ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ชุด สนุกเล่น เก่งคิด ฉบับปรับปรุง (อปท.)

ISBN : 8859281714333

ชื่อชุด : สนุกเล่น เก่งคิด

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปีส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน : ร่างกาย, อารมณ์ จิตใจ, สังคม, สติปัญญาฉบับปรับปรุงใหม่ เพิ่มเนื้อหาเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปูพื้นฐานทักษะการคิดแบบ STEM และเพิ่มกิจกรรม Unplugged Coding พร้อมแผนการจัดประสบการณ์ 50 สัปดาห์ ครบ 6 กิจกรรมหลัก รองรับการใช้งานตลอดปี เกมการศึกษาพร้อมใช้มากกว่า 20 เกม และเพลงประกอบการสอนมากถึง 20 เพลง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง