สื่อบัตรกิจกรรม สนุกโค้ด สนุกคิด – เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

สื่อบัตรกิจกรรม สนุกโค้ด สนุกคิด – เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดสนุกโค้ด สนุดคิด – เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งสำหรับเด็กปฐมวัย และวิธีการสอนที่สำคัญสำหรับเด็กปฐมวัยในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านการเล่น ดังนั้นเครื่องมือหรือนวัตกรรมในรูปแบบของเกม จึงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสม ในการเรียนรู้ และปูพื้นฐานการโค้ดดิ้งที่เหมาะสมจึงเป็นในรูปแบบ Unplugged และเพื่อการนำไปใช้ในห้องเรียนได้เหมาะสม สอดคล้องตามหลักสูตรปฐมวัย ต้องบูรณาสารเข้ากับสาระที่ควรเรียนรู้ 4 สาระ สำหรับปฐมวัย

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง