สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคำ ชุดบัตรภาพ
สื่อสอนอ่านเขียนในรูปแบบบัตรภาพ บัตรคำ ชุดบัตรภาพ

แชร์
แชร์

ISBN : 8859422807986

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ชุดบัตรภาพช่วยให้เด็กรู้จักชื่อและรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ โดยใช้ภาพเพื่อเชื่อมโยงและทำให้เด็กสามารถจดจำพยัญชนะได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วยบัตรภาพ จำนวน 8 - ใบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB