หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน ภาษา อ.3
หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิดผ่าน ภาษา อ.3

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : หนังสือเสริมฯ สมรรถนะปฐมวัย พัฒนาการคิด

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ปูพื้นฐานการใช้ภาษาผ่านเรื่องราว 4 สาระฯ กิจกรรมฝึกคิดจดจำคำพื้นฐาน พัฒนาสู่การ สื่อสารได้อย่างเข้าใจผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB