คู่มือการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองและศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

คู่มือการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองและศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ISBN : 8859281715422

ชื่อชุด : คู่มือกิจกรรมดนรีพัฒนาทักษะสมอง

ชื่อผู้แต่ง : นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร และ นายวิชัย เขียวรัตน์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

คู่มือส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมดนตรี ที่ช่วยพัฒนาทักษะสมอง (Brain Executive Functions) โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และเหมาะสมกับพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัย เหมาะสำหรับครู และพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัยใช้เป็นเครื่องมอในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนที่สามารถทำตามได้ง่าย มีคลิปแนะนำทุกขั้นตอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง