ชุดสื่อเกมเตรียมความพร้อม เกมเตรียมความพร้อม 1
ชุดสื่อเกมเตรียมความพร้อม เกมเตรียมความพร้อม 1

แชร์
แชร์

ISBN : 0

ชื่อชุด : ชุดเกมการสอนที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน และคณิตสาตร์ สอดคล้องกับทักษะทางการเรียนรู้ 8 ด้าน พัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเรีนรู้ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนและเตรียมความพร้อมสู่ประถมศึกษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB