ชุด สนุก เล่น เก่ง คิด หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ
ชุด สนุก เล่น เก่ง คิด หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : สนุกเล่น เก่งคิด

ชื่อผู้แต่ง : วิชาการ อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี เนื้อหาสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 หน่วยตรงตาม อปท มีแผนการจัดประสบการณ์ครบ 50 สัปดาห์ ครบ 6 กิจกรรมหลัก รองรับการใช้งานตลอดปี พร้อมเกมการศึกษามากกว่า 200 เกม เพลงประกอบการสอนมากถึง 20 เพลง

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB