ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

ชื่อชุด : สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

ชื่อผู้แต่ง : วิชาการ อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

สมุดการบ้านสื่อสัมพันธ์ครอบครัว ประกอบด้วย 40 กิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมฝึกทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี และเก็บร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กบนใบงานแต่ละกิจกรรมไว้ในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อแสดงพัฒนาการ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง