ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว
ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

ชื่อผู้แต่ง : วิชาการ อักษร อินสไปร์

รายละเอียดสินค้า

สมุดการบ้านสื่อสัมพันธ์ครอบครัว ประกอบด้วย 40 กิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมฝึกทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี และเก็บร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กบนใบงานแต่ละกิจกรรมไว้ในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อแสดงพัฒนาการ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB