นิทานคุณธรรม ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน
นิทานคุณธรรม ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : นิทานคุณธรรม ชุด เสริมสร้างคนดีและรักการอ่าน

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานคุณธรรม จำนวน 8 เล่ม เนื้อหาสอดคล้องกับคุณธรรม 8 ประการ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ เป็นนิทานในโครงการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ คณะผู้จัดท้ามีความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาและวรรณกรรมสำหรับเด็ก ได้รับรางวัลที่ 2 คุณธรรมอวอร์ด พศ. 2564 สาขาสื่อสิ่งพิมพ์

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB