นิทาน ซ่อนหาป่วน ชวนสงสัย
นิทาน ซ่อนหาป่วน ชวนสงสัย

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด KiD Safe คิดไวป้องกันภัย ใกล้ตัว

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

 

นิทานซ่อนหาป่วน ชวนสงสัย นิทานที่เรียนรู้เรื่องการป้องกันภัยจากความรุนแรง

• ฝึกทักษะการสังเกต ให้เด็ก ๆ ไวต่อสัญญานอันตราย

• ฝึกทักษะการคิด คาดเดาสถานการณ์ วิเคราะห์ ตัดสินใจ

• เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหรือขอความช่วยเหลือ

• สร้างทัศนคติที่ดี ในการเคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น ผ่าน นิทาน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB