ชุด นิทาน KiD Safe คิดไว ป้องกันภัยใกล้ตัว
ชุด นิทาน KiD Safe คิดไว ป้องกันภัยใกล้ตัว

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด นิทาน KiD Safe คิดไว ป้องกันภัยใกล้ตัว

ชื่อผู้แต่ง : อักษร เนกซ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อส่งเสริมทักษะชีวิต Kid Safe คิดไว ป้องกันภัยใกล้ตัว
• สอดคล้องขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา 4 กลุ่มภัย
• ฝึกทักษะการสังเกต ให้เด็ก ๆ ไวต่อสัญญานอันตราย
• ฝึกทักษะการคิด คาดเดาสถานการณ์ วิเคราะห์ ตัดสินใจ
• เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาหรือขอความช่วยเหลือ
• สร้างทัศนคติที่ดี ในการเคารพสิทธิ์ตนเองและผู้อื่น
ผ่าน นิทาน เพลง สมุดกิจกรรม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB