แบบฝึกลีลามือ ภาษาอังกฤษ (Coming soon)
แบบฝึกลีลามือ ภาษาอังกฤษ (Coming soon)

แชร์
แชร์

ชื่อผู้แต่ง : ทีมวิชาการ อักษร อินสไปร์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

สื่อส่งเสริมเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย สู่การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ต่อยอดจากระดับปฐมวัยสู่ระดับประถมศึกษาอย่างมั่นใจ ภายในเล่มประกอบด้วย แบบฝึกเตรียมคัด หัดเขียน และภาษา โดยผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยฝึกทักษะการคิด วาด เขียนได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมทักษะสำคัญสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น สหสัมพันธ์ การประสานสัมพันธ์มือและตา การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้ประสารทสัมผัส มิติสัมพันธ์และทิศทางต่างๆ และฝึกคัดเส้นลีลามือผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ พัฒนาสมอง ส่งเสริมการฝึกสมาธิเหมาะสมกับวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB