ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ฝึกความคิดสร้างสรรค์ (สื่อประจำห้องเรียน)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ฝึกความคิดสร้างสรรค์ (สื่อประจำห้องเรียน)

ชื่อชุด : ชุด กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ STEM ฝึกความคิดสร้างสรรค์

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดกิจกรรมฝึกแก้ปัญหาโดยการลงมือทำตามกระบวนการ STEM เพื่อพัฒนากระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรรม โดยเด็กระดับปฐมวัยสามารถลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน สร้างเสริมประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปูพื้นฐานทักษะของการเป็นนักประดิษฐ์เพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไปในอนาคต

สินค้าที่เกี่ยวข้อง