ฝึกกล้ามเนื้อมือ ขีดเขียนให้มั่นคง สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี (ศพด.)
ฝึกกล้ามเนื้อมือ ขีดเขียนให้มั่นคง สำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี (ศพด.)

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดเด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล (ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น)

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุด เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล ฝึกกล้ามเนื้อมือ ขีดเขียนให้มั่นคง สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี ต่อยอดการเรียนรู้ ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น โดยเฉพาะ ทบทวนการลากเส้นพื้นฐานหลากหลายลักษณะ เสริมด้วยกิจกรรมที่สนุกสนาน ได้ความรู้ ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือ เชื่อมโยงเข้าสู่การเขียนตัวอักษรและตัวเลข

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB