ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี (ศพด.)

ชื่อชุด : ชุดเด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล (ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น)

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อเด็กเล็ก อจท.

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุด เด็กปฐมวัย เตรียมอนุบาล ฝึกอ่าน-คัด-เขียน ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็ก อายุ 2 - 3 ปี ต่อยอดการเรียนรู้ ปูพื้นฐานแบบเข้มข้น ฝึกทักษะการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีตามแบบสากล สร้างการจดจำตัวอักษร A - Z ผ่านกิจกรรมและเกม เพิ่มคำศัพท์ใหม่ใกล้ตัวเด็ก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง