แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)
แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด มือ-ตาสัมพันธ์ เล่ม 2 (สื่อประจำตัวเด็ก)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะมือตาสัมพันธ์ สำหรับเด็ก 4 ปีขึ้นไปหรือได้ผ่านการฝึกทักษะจากแบบฝึกมือตาสัมพันธ์ เล่ม 1 แล้ว ประกอบด้วย กิจกรรมการลากเส้นแบบต่างๆ ตามโจทย์ที่ฝึกเชาวน์ปัญญาและการคิดแก้ปัญหา และเสริมกิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB