แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

แบบฝึกเตรียมความพร้อมปฐมวัย ชุด จัดกลุ่มสัมพันธ์ เล่ม 1 (สื่อประจำตัวเด็ก)

ชื่อชุด : ชุด สื่อเตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ภัทรางกูร(ครูจี๋)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกจัดกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปหรือเริ่มต้นการฝึก เป็นการซ้ำย้ำทวนหลังจากเรียนรู้ผ่านการเล่นจากสื่ออุปกรณ์ภายในชุดจัดกลุ่มสัมพันธ์แล้ว เนื้อหาแบบฝึกประกอบด้วยกิจกรรมการจับคู่ จำแนก จัดกลุ่ม เริ่มต้นที่รูปร่างเรขาคณิต ค่อยๆเพิ่มระดับความยากให้เด็กฝึกสังเกตความเหมือน-ต่าง เพื่อฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และเชาวน์ปัญญา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง