ชุด นิทานผสานอักษร (1 ชุด=18 เล่ม)
ชุด นิทานผสานอักษร (1 ชุด=18 เล่ม)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุดนิทานผสานอักษร (1 ชุด = 18 เล่ม)

ชื่อผู้แต่ง : รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้านภาษาเหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนและวัยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วยนิทาน 18 เรื่องราวของพยัญชนะไทย ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB