หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM อ.2
หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM อ.2

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุด หนังสือเสริมทักษะเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM ระดับชั้น อ.2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ปูพื้นฐานการเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอดสร้างชิ้นงานผ่านกระบวนการ STEM 6 ขั้น นำเสนอเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และชีวิตประจำวันของเด็กที่เหมาะสมกับวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB