หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.2 เล่ม 1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.2 เล่ม 1

ชื่อชุด : ชุดเสริมประสบการณ์ศิลปะ

ชื่อผู้แต่ง : อังสุมา คูหาวรรณ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้น อ.2 เล่ม 1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการทำศิลปะเริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐานสู่การสร้างรูปภาพ และทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยเชื่อมโยง 4 สาระการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก ตัด ปะติด การปั้น การพับ การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ และสนุกกับโครงการศิลปะพัฒนาสมองอย่างสมดุล (BBL Project for Art) โดยสร้างผลงานตามลำดับขั้นตอน วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง