หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.3 เล่ม 1
หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ อ.3 เล่ม 1

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดเสริมประสบการณ์ศิลปะ

ชื่อผู้แต่ง : อังสุมา คูหาวรรณ

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเสริมประสบการณ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ระดับชั้น อ.3 เล่ม 1 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ด้วยการทำศิลปะเริ่มจากเรียนรู้เส้นพื้นฐานสู่การสร้างรูปภาพ และทำกิจกรรมที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยเชื่อมโยง 4 สาระการเรียนรู้ เช่น การวาดภาพ ระบายสี การพิมพ์ภาพ การฉีก ตัด ปะติด การปั้น การพับ การประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ และสนุกกับโครงการศิลปะพัฒนาสมองอย่างสมดุล (BBL Project for Art) โดยสร้างผลงานตามลำดับขั้นตอน วางแผน ลงมือปฏิบัติ และนำเสนอผลงาน เพื่อส่งเสริมการคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB