แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดอังกฤษ อ.3
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดอังกฤษ อ.3

ชื่อชุด : ชุดพัฒนาทักษะทางภาษา แบบฝึกทักษะ ฝึกเขียน เรียน อ่าน

ชื่อผู้แต่ง : อริสา โสคำภา

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะ ชุด ฝึกเขียน เรียนอ่าน คัดอังกฤษ ระดับชั้น อ.3 ฝึกลากเส้นพื้นฐานหลักที่เป็นส่วนประกอบของตัวอักษร คัดตัวอักษร Aa-Zz และคำศัพท์ หมวดคำศัพท์ต่างๆ รอบตัวที่เด็กควรรู้ ขนาดตัวคัดเล็กกว่า อ.2 ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ปูพื้นฐานการเขียนที่ถูกต้อง และจดจำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง