แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย อ.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย อ.1

ชื่อชุด : แบบฝึกทักษะ อ่านได้ คิดเป็น

ชื่อผู้แต่ง : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะ ชุด อ่านได้ คิดเป็น ภาษาไทย ระดับชั้น อ.1 เน้นฝึกอ่านตามลำดับจากง่ายไปยากที่เหมาะสมกับวัยพร้อมดูภาพประกอบ และฝึกคิดหาคำตอบจากการอ่าน โดยเริ่มจากการอ่านพยัญชนะไทย สระ หมวดคำที่ใกล้ตัวเด็ก และคำคล้องจอง ปูพื้นฐานภาษาด้านการฟัง พูด อ่านได้อย่างถูกต้อง และจดจำได้อย่างแม่นยำ เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้น

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง