นิทานเสริมประสบการณ์ แสงมหัศจรรย์ของจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี
นิทานเสริมประสบการณ์ แสงมหัศจรรย์ของจิ๋ว สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ชุดนิทานเสริม ฯ 4 สาระฯ (สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560)

ชื่อผู้แต่ง : วิภา ตัณฑุลพงษ์

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

นิทานเสริมประสบการณ์ 4 สาระ เรื่อง แสงมหัศจรรย์ของจิ๋ว สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี เป็นนิทานภาพมีเรื่องราวที่สอนให้รู้คุณค่าของตัวเองที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริง ซึ่งเป็นเรื่องาราวของจิ๋วหิ่งห้อยตัวน้อยที่มีแสงในตัว แต่จิ๋วไม่ชอบตัวเองเวลามีแสง จึงทำทุกวิถีทางที่จะปกปิดแสงของตัวเอง นำไปสู่เรื่องราวแสนสนุก ทำให้จิ๋วรู้ว่า แสงในตัวเองทำให้จิ๋วพิเศษกว่าใคร ๆ

หลักสูตร : ปฐมวัย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB