30 วันออมได้จ่ายเป็น
30 วันออมได้จ่ายเป็น

แชร์
แชร์

ISBN : 9786168090183

ชื่อชุด : ชุด ใช้จ่ายอย่างพอเพียง

ชื่อผู้แต่ง : อรสรวง บุตรนาค

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบันเทิงคดี เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งประกอบด้วย พ่อแม่และลูก 2 คน ดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้ลูกทั้งสองเรียนรู้เรื่องเงิน การรู้จักใช้เงิน การประหยัดเงิน และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งท้ายเล่มจะมีกิจกรรมให้เด็กได้ทบทวนความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ตามที่ได้อ่านมา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB