แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.1
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
พรีวิว
แชร์

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.1

ชื่อชุด : SMILE

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.1 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 ใช้ควบคู่กับหนังสือเรียน มีการฝึกแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ นำเสนอด้วยภาพการ์ตูน สีสันสดใส พร้อมเพลง และเกม ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยฝึกจากง่ายไปยาก ตามระดับความรู้ความสามารถของผู้เรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง