หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.3
หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ป.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162036323

ชื่อชุด : SMILE

ชื่อผู้แต่ง : Patricia Cromwell, Sophia Griffith

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ Smile ระดับชั้น ป.3 ฉบับอนุญาต ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เน้นการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) ตรงตามกรอบและระดับของ CEFR ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นกิจกรรมแบบ Active Learning และฝึกฝนแบบทวนซ้ำย้ำคิด ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและเกิดทักษะทางภาษาเพื่อการสื่อสาร นำเสนอด้วยภาพการ์ตูนสีสันสดใส พร้อมเพลงและเกม เพื่อเพิ่มความสนุกในห้องเรียน

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี (ยื่นบัตรครู)]

[เฉพาะลูกค้าอักษร]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB