แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ขยันและรอบคอบ (สื่อประจำตัวนักเรียน)
แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง ขยันและรอบคอบ (สื่อประจำตัวนักเรียน)

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 1

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกคุณธรรมจริยธรรมที่จะช่วยให้เด็กได้สำรวจตนเองให้ลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจคุณธรรมในเรื่องของความขยัน และรอบคอบ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB