แผนที่เล่ม AKSORN's WORLD ATLAS NEW VERSION ป.1-ม.6
แผนที่เล่ม AKSORN's WORLD ATLAS NEW VERSION ป.1-ม.6

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162034787

ชื่อชุด : แผนที่แอตลาส

ชื่อผู้แต่ง : Aksorn Map Project

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

แผนที่เล่ม AKSORN's WORLD ATLAS NEW VERSION ฉบับแปลภาษาไทย แผนที่เล่ม ข้อมูลละเอียดด้วยเรื่องราวของโลก ดาราศาสตร์ และลักษณะทางกายภาพของแต่ละภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประวัติศาสตร์ ภาพประกอบสี่สี สวยงาม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB