หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ม.4-6
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ม.4-6

สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162031847

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ดนัย ไชยโยธา

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ศาสนาสากล ระดับชั้น ม.4-6 เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนเสริมสาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาสาระจะกล่าวถึงศาสนาสากลต่างๆ อันเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากและเป็นศาสนาที่มีบทบาทสำคัญของโลก

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB