หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.6

ISBN : 9786162039034

ชื่อชุด : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน

ชื่อผู้แต่ง : ประทีป นักปี,ศศิธร นักปี่

ฉบับ : ฉบับ อญ.

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ดนตรี - นาฏศิลป์ ระดับชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฉบับอนุญาต (อญ.) ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 สามารถระบุองค์ประกอบดนตรีในเพลงที่ใช้สื่ออารมณ์ ใช้เครื่องดนตรีและขับขานเสียงเพลง พร้อมบรรเลงดนตรีได้ ภายในเล่มนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู้ ครบถ้วนตามมาตรฐานตัวชี้วัดชั้นปี และสาระการเรียนรู้แกนกลาง โดยเน้นการออกแบบกิจกรรมให้สัมพันธ์กับธรรมชาติการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระฯ และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน

หลักสูตร : แกนกลาง '51 (ฉบับปรับปรุง '60)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง