หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ม.3

สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์
สื่อประกอบการสอน
สื่อฯ เต็มเล่ม
พรีวิว
แชร์

ISBN : 9786162033803

ชื่อชุด : ชุดเพิ่มศักยภาพ

ชื่อผู้แต่ง : ศิริพร ดาบเพชร , จารุพรรณ ลากสุรเทียนทอง

ฉบับ : ฉบับประกัน

รายละเอียดสินค้า

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา ระดับชั้นม. 3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51 เนื้อหาเกี่ยวกับพัฒนาการของเอเซียน กล่าวถึงโครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อประเทศสมาชิก การเตรียมพลเมืองไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และบทบาทหน้าที่ของอาเซียนในสังคมโลก

หลักสูตร : แกนกลาง '51

สื่อประกอบการสอน

[ดาวน์โหลดฟรี]

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กลับสู่หน้ารายการสินค้า
อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB