รูปทรงมหัศจรรย์
รูปทรงมหัศจรรย์

แชร์
แชร์

ISBN : 9786167125381

ชื่อผู้แต่ง : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รูปเลขาคณิตเป็นแขนงหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งได้เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติ ทั้ง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม รูปวงกลม และรูปเหลี่ยมต่างๆ รูปเรขาคณิตสามมิติ ทั้งปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม เนื้อหาในเล่มจะทำให้รู้จักรูปทรงต่างๆ พร้อมทั้งมีปัญหาให้ลองคิด สะกิดปัญญา และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB