ผู้วิเศษท่องเมืองตุ๊กตา
ผู้วิเศษท่องเมืองตุ๊กตา

แชร์
แชร์

ISBN : 9789744392534

ชื่อชุด : สนุกเล่น สนุกคิด คณิตรอบรู้

ชื่อผู้แต่ง : Yu Yeong-so ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ผู้วิเศษน้อย 10 คนจะต้องผ่านการทดสอบเพื่อเป็นผู้วิเศษตัวจริง จึงมีการทดสอบต่างๆ เพื่อหาผู้วิเศษที่จะได้รับเลือกให้ไปเที่ยวในเมืองแห่งตุ๊กตา การทดสอบรอบแรก ผู้วิเศษตัวน้อยต้องหากุญแจตู้เสื้อผ้าวิเศษ กุญแจจะอยู่ในหนังสือที่อยู่บนชั้นหนังสือแถวที่เจ็ดนับจากชั้นบนสุดในห้องสมุดของโรงเรียน การแข่งขันรอบต่อๆ ไปก็จะให้ทดสอบในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับการนับเลขลำดับตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักสิบ และให้นับจากทิศทางต่างๆ ซ้าย ขวา บน ล่าง จนในที่สุดก็ได้ผู้วิเศษตัวน้อยคนสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปในเมืองแห่งตุ๊กตา เพราะเป็นคนที่นับเลขลำดับเก่งและแม่นยำที่สุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB