อากาศ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

อากาศ

ISBN : 9789744392671

ชื่อชุด : วิทยาศาสตร์ 360

ชื่อผู้แต่ง : Bob Harvey ผู้แปล กษิรา หลายตระกูล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการเกิดลม การก่อตัวเกิดเป็นพายุลมเมื่อลมมีกำลังพัดแรงขึ้นและเร็วขึ้นจะก่อตัวสูงกลายเป็นพายุ รวมถึงการศึกษาทิศทางลมเพื่อนำมาใช้ในการแล่นเรือใบและการละเล่นต่าง ๆ เช่น การเล่นว่าว และการนำลมมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เช่น ใช้หมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า หรือวิดน้ำ ช่วยในการขยายพันธุ์พืช

สินค้าที่เกี่ยวข้อง