ความร้อน
ความร้อน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392688

ชื่อชุด : วิทยาศาสตร์ 360

ชื่อผู้แต่ง : Bob Harvey,Felicia Law ผู้แปล ณพวุฒิ กิตติชยารักษ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานความร้อนซึ่งได้มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น ดวงอาทิตย์ ความร้อนจากของเหลวใต้พื้นพิภพ จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง เพื่อใช้ศึกษาถึงประโยชน์และโทษของความร้อน เช่น ผลกระทบของความร้อนจะส่งผลให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกร้อน เกิดไฟไหม้ป่า ขณะเดียวกันความร้อนก็ให้ประโยชน์ เช่น ใช้เป็นแหล่งสังเคราะห์แสง สร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกาย ใช้เป็นแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการประกอบและถนอมอาหาร ใช้ในการขนส่ง รวมถึงการนำมาใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB