คนแคระกับยักษ์พิทักษ์หมู่บ้าน
คนแคระกับยักษ์พิทักษ์หมู่บ้าน

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392831

ชื่อชุด : ปกปัก รักษ์โลก

ชื่อผู้แต่ง : Kim Jung-Sin ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ป่าไม้หมดไป...เกิดภัยน้ำท่วม
ต้นไม้บนภูเขาถูกยักษ์ตัดจนโล่งเตียนเพื่อนำมาสร้างบ้านเรือน
ให้เจริญทัดเทียมกับหมู่บ้านอื่น กระทั่งวันหนึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลาก
จนท่วมบ้านเรือนเสียหายหนัก กว่าจะสำนึกรู้ ก็สายเสียแล้ว
พวกเขาคิดแก้ปัญหาน้ำท่วม และจะปกปักรักษาผืนป่าของหมู่บ้านไว้ได้อย่างไร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB