ผู้พิทักษ์รักษ์ท้องทุ่ง
ผู้พิทักษ์รักษ์ท้องทุ่ง

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392862

ชื่อชุด : ปกปัก รักษ์โลก

ชื่อผู้แต่ง : Jo Hyun-Jin ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ปลอดสารเคมี...นาข้าวเขียวขจีทั่วท้องทุ่ง
นาข้าวของชาวนาสองคนให้ผลผลิตต่างกันราวฟ้ากับดิน นาหนึ่งพึ่งพิงธรรมชาติ
ต้นข้าวผลิช่อออกรวงสวยงาม สัตว์น้อยใหญ่ในที่นาสุขสันต์หรรษา
ส่วนอีกนาหนึ่งพึ่งพิงแต่สารเคมี ผลผลิตนานี้จะเป็นเช่นไร
เมื่อสำนึกแล้วจะคิดแก้ปัญหาและปกปักรักษาผืนนาให้เขียวขจีตลอดไปได้อย่างไร

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB