เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5
เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5

แชร์
แชร์

ISBN : 9789743007361

ชื่อชุด : วรรณกรรมล้ำค่า

ชื่อผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาในเล่มจะเป็นการบรรยายรายละเอียดของสถานที่ ผู้คน และสิ่งที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรตามรายทาง ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิประเทศ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สภาพวิถีชีวิตของราษฎรในสมัยนั้น ผู้อ่านจะรู้สึกราวกับว่าได้ดูภาพยนตร์เก่าๆ และยังรู้สึกถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะที่ทรงพบปะกับราษฎรตามที่ต่างๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB