เรียงถ้อย ร้อยกรอง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

เรียงถ้อย ร้อยกรอง

ISBN : 9786164720251

ชื่อชุด : ภาษาไทย ภาษาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รวบรวมฉันทลักษณ์ แบบแผน กฎข้อบังคับในการประพันธ์ร้อยกรองแบบต่างๆของไทย และให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณศิลป์หรือการใช้คำในลักษณะต่างๆที่ทำให้ร้อยกรองไพเราะและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง