เรียงถ้อย ร้อยกรอง
เรียงถ้อย ร้อยกรอง

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786164720251

ชื่อชุด : ภาษาไทย ภาษาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รวบรวมฉันทลักษณ์ แบบแผน กฎข้อบังคับในการประพันธ์ร้อยกรองแบบต่างๆของไทย และให้ความรู้เกี่ยวกับวรรณศิลป์หรือการใช้คำในลักษณะต่างๆที่ทำให้ร้อยกรองไพเราะและมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB