ไกลบ้าน เล่ม 1
ไกลบ้าน เล่ม 1

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789746189675

ชื่อชุด : ไกลบ้าน

ชื่อผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ไกลบ้าน เป็นพระราชหัตถเลขาจำนวน 43 ฉบับ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2449 – 2450
นับเป็นงานพระราชนิพนธ์ชิ้นเยี่ยมที่เป็นร้อยแก้วทำนองจดหมายเหตุรายวัน ที่ทรงพระราชนิพนธ์พรรณนาว่าด้วยถิ่นฐานบ้านเมือง และบรรยายถึงขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ของนานาประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องแปลกประกอบกับกระแสพระราชดำริวิจารณ์อันสุขุมคัมภีรภาพ และมีเรื่องสนุกขบขันแกมกันไปจึงชวนอ่านเพลิดเพลินมิรู้จักเบื่อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB