ชอง อองรี เฟเบรอ
ชอง อองรี เฟเบรอ

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744393364

ชื่อชุด : หลักคิดพิชิตความสำเร็จ

ชื่อผู้แต่ง : Lee Min-Jung ผู้แปล นันทิมา อังคทะวานิช

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชอง อองรี เฟเบรอเกิดในครอบครัวที่ยากจน ชีวิตในวัยเด็กของเขาจึงไม่สุขสบายนัก แต่เขามีความสนใจใฝ่รู้ในเรื่องต่างๆ มาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับแมลง เขาเฝ้าสังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมันอย่างอดทน และต่อมาก็ได้อุทิศเวลาเกือบครึ่งชีวิตในการค้นคว้าและวิจัยเรื่องแมลงอย่างจริงจังจนกระทั่งสามารถรวบรวมและเขียนออกมาเป็นหนังสือบันทึกของแมลง ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในหมู่นักกีฏวิทยามาจนถึงปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB