ฉลาดดู รู้แผนที่ประเทศ
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

ฉลาดดู รู้แผนที่ประเทศ

ISBN : 9789744393852

ชื่อชุด : ฉลาดดู รู้แผนที่

ชื่อผู้แต่ง : Nicolas Brasch ผู้แปล ดวงตา ปาวา

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาสอนให้รู้จักแผนที่ประเภทต่างๆ การใช้งานวิธีเขียน การทำความเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ของแผ่นที่แต่ละประเภท รวมถึงการอธิบายคำศัพท์ พร้อมกิจกรรมกระตุ้นความคิดละสร้างประสบการณ์เพื่อความเข้าใจและแบบทดสอบท้ายเล่ม ให้ความรู้เรื่องการใช้และการเข้าใจแผนที่ประเทศ ที่ทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้และทักษะการดูแผนที่ประเทศ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง