สวยหล่อสมวัย
สวยหล่อสมวัย

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789744392046

ชื่อชุด : เรียนรู้สู่วัยแรกรุ่น

ชื่อผู้แต่ง : Rosemary Catolfi Salvoni ผู้แปล นันท์ชนก คามชิตานนท์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การจะประพฤติหรือปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้ตนเองมีรูปลักษณ์ที่ดูดี ทำให้ทุกคนต้องหันมาใส่ใจกับเรื่องการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นช่องปาก ผิวหนัง เส้นผม เล็บมือและเล็บเท้า นอกจากนี้ยังต้องมีการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดูดีอีกด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB