นาโนเทคโนโลยี
นาโนเทคโนโลยี

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786162120060

ชื่อชุด : วิทยาการล้ำยุค

ชื่อผู้แต่ง : Heo Soon-bong ผู้แปล สาริณี โพธิ์เงิน

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี "นาโนเทคโนโลยี" ซึ่งเป็นวิทยาการประยุกต์แขนงใหม่ที่อาศัยการผสมผสานด้านวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีหลายสาขาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB