ยุคยูบิควิตัส
ยุคยูบิควิตัส

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786162120091

ชื่อชุด : วิทยาการล้ำยุค

ชื่อผู้แต่ง : Nam Choon-ja ผู้แปล เบญจมาศ มาตย์สุริย์ และ นารี ไชยราษฎร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เกียวกับ "ยูบิควิตัส" เทคโนโลยี ซึ่งเป็นวิทยาการประยุกต์แขนงใหม่ที่ผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสารเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารได้ทั่วทุกแห่ง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB