กุญแจไขสู่โลกเคมี
กุญแจไขสู่โลกเคมี

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9786117139154

ชื่อชุด : กุญแจไขสู่โลกวิทยาศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : นายอะตอม

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานทางเคมี ไม่ว่าจะเป็นอะตอม พันธะเคมี อัตราการเกิดปฏิกิริยา และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้เบื้องต้นทางเคมีที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการศึกษาระดับสูงต่อไป เหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นหนังสือเสริมประสบการณ์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB